Banner books

Pierwszy serwis udostępniający WIRTUALNEGO
ADWOKATA


Narzędzia
Zobacz także
Licytacje
piękny dom pod Świdnicą na niemal pół...
Cena: 538 050,00 zł
Rodzaj: Nieruchomość
Kategoria: domy
Miasto: Lutomia Dolna
Województwo: dolnośląskie
Data licytacji: 2017-05-10

piękny dom pod Świdnicą na niemal pół...
Cena: 538 050,00 zł
Rodzaj: Nieruchomość
Kategoria: domy
Miasto: Lutomia Dolna
Województwo: dolnośląskie
Data licytacji: 2017-05-10

przestronne mieszkanie w centrum Świe...
Cena: 69 543,00 zł
Rodzaj: Nieruchomość
Kategoria: mieszkania
Miasto: Świebodzice
Województwo: dolnośląskie
Data licytacji: 2017-06-01

udział 3/112 części nieruchomości zab...
Cena: 23 175,00 zł
Rodzaj: Nieruchomość
Kategoria: domy
Miasto: Gdynia
Województwo: pomorskie
Data licytacji: 2017-01-25

Spółdzielcze prawo do lokalu os. Pias...
Cena: 159 000,00 zł
Rodzaj: Nieruchomość
Kategoria: mieszkania
Miasto: Kraków
Województwo: małopolskie
Data licytacji: 2017-01-18

Orzeczenia
Czy przy sporządzaniu planu podziału sumy uzyskanej z egzekucji świadczeń emerytalno-rentowych komornik winien uwzględnić koszty postępowania egzek...
Data orzeczenia: 2017-01-13

​Komornik sądowy, sporządzając plan podziału sumy uzyskanej z egzekucji ze świadczeń emerytalno - rentowych, uwzględnia poniesione przez wierzyciela koszty celowej egzekucji. Ostateczną wysokość na...

1. Czy w sprawie, w której powód domaga się realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady dzieła, termin określony w art. 568 § 1 k.c., w brzmieniu...
Data orzeczenia: 2017-01-13

​1) Czy wynagrodzenie na rzecz adwokata ustanowionego z urzędu, może zostać przyznane od Skarbu Państwa w wysokości niższej niż 1/2 stawki maksymal...
Data orzeczenia: 2017-01-13

​1) Na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzę...

1. Czy zakres regulacji art. 9 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. Nr 121, poz....
Data orzeczenia: 2016-12-21

​Spółka akcyjna w upadłości wpisana do rejestru handlowego podlega z urzędu "przerejestrowaniu" do Krajowego Rejestru Sądowego. Sąd Najwyższy odmówił podjęcia uchwały w pozostałym zakresie.

Innowacyjna gospodarka Logo Rozwoj regionalny
DOTACJE NA INNOWACJE
INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ