Banner books

Pierwszy serwis udostępniający WIRTUALNEGO
ADWOKATA


Narzędzia
Zobacz także
Licytacje
przestronne mieszkanie w centrum Świe...
Cena: 69 543,00 zł
Rodzaj: Nieruchomość
Kategoria: mieszkania
Miasto: Świebodzice
Województwo: dolnośląskie
Data licytacji: 2017-06-01

przestronne mieszkanie w centrum Świe...
Cena: 69 543,00 zł
Rodzaj: Ruchomość
Kategoria: mieszkania
Miasto: Świebodzice
Województwo: dolnośląskie
Data licytacji: 2017-06-01

Samochód Mercedes Benz model 260E, nr...
Cena: 1 246,50 zł
Rodzaj: Ruchomość
Kategoria: samochody osobowe
Miasto: Warszawa
Województwo: mazowieckie
Data licytacji: 2017-06-01

buty damskie
Cena: 44,50 zł
Rodzaj: Ruchomość
Kategoria: odzież
Miasto: Tarnowskie Góry
Województwo: śląskie
Data licytacji: 2017-07-02

nieruchomość
Cena: 425 250,00 zł
Rodzaj: Nieruchomość
Kategoria: grunty
Miasto: Łódź
Województwo: łódzkie
Data licytacji: 2017-08-08

Orzeczenia
​1. Czy w razie ogłoszenia upadłości banku - zastawnika, po dokonaniu przez niego przelewu na zabezpieczenie wierzytelności wraz z zabezpieczającym...
Data orzeczenia: 2017-05-18

​W razie ogłoszenia upadłości banku będącego zastawnikiem, uczestnikiem postępowania o wpis zmiany zastawnika w rejestrze zastawów w związku z przelewem wierzytelności zabezpieczonej tym zastawem j...

​Czy gmina jest uprawniona, jako prowadzący cudze sprawy bez zlecenia, do wypowiedzenia umowy najmu lokalu mieszkalnego i dochodzenia roszczeń z ty...
Data orzeczenia: 2017-05-18

​Sąd Najwyższy w dniu 18 maja 2017 r. postanowił przekazać pytanie prawne do rozstrzygnięcia powiększonemu składowi Sądu Najwyższego.

1. Czy do egzekucji z nieruchomości rolnej wszczętej przed dniem 30 kwietnia 2016 r. stosuje się ograniczenia w nabywaniu nieruchomości rolnych wyn...
Data orzeczenia: 2017-05-18

​Do egzekucji z nieruchomości rolnej wszczętej przed dniem 30 kwietnia 2016 r. nie stosuje sie ograniczeń w nabywaniu nieruchomości rolnych wynikających z art. 2a ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. ...

​Czy służebność przesyłu może być ustanowiona na prawie użytkowania wieczystego?a w razie odpowiedzi pozytywnej:Czy użytkownik wieczysty może żądać...
Data orzeczenia: 2017-05-16

​Służebność przesyłu może być ustanowiona na prawie użytkowania wieczystego; użytkownik wieczysty nie może jednak skutecznie żądać ustanowienia takiej służebności, jeżeli urządzenia przesyłowe - za...

Innowacyjna gospodarka Logo Rozwoj regionalny
DOTACJE NA INNOWACJE
INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ