Banner books

Pierwszy serwis udostępniający WIRTUALNEGO
ADWOKATA


Narzędzia
Zobacz także
Licytacje
1106 o pow. 0,66 ha
Cena: 4 516,50 zł
Rodzaj: Nieruchomość
Kategoria: grunty
Miasto: Charlejów
Województwo: lubelskie
Data licytacji: 2019-01-24

Samochód osobowy marki Vilkswagen Gol...
Cena: 500,00 zł
Rodzaj: Ruchomość
Kategoria: samochody osobowe
Miasto: Sulejówek
Województwo: mazowieckie
Data licytacji: 2018-12-16

Samochód osobowy LAND ROVER FREELANDE...
Cena: 5 625,00 zł
Rodzaj: Ruchomość
Kategoria: samochody osobowe
Miasto: CZARNY BÓR
Województwo: dolnośląskie
Data licytacji: 5018-04-24

lokal mieszkalny
Cena: 69 750,00 zł
Rodzaj: Nieruchomość
Kategoria: mieszkania
Miasto: Słupca
Województwo: wielkopolskie
Data licytacji: 2019-01-15

Nieruchomość gruntowa niezabudowana 1...
Cena: 70 224,00 zł
Rodzaj: Nieruchomość
Kategoria: nieruchomości
Miasto: Dobrzenica
Województwo: mazowieckie
Data licytacji: 2019-01-17

Orzeczenia
Czy odpis pisma procesowego wniesionego w toku procesu przez profesjonalnego pełnomocnika strony powodowej, które obejmuje rozszerzenie powództwa, ...
Data orzeczenia: 2018-12-11

​Odpis pisma procesowego zawierającego rozszerzenie powództwa nie podlega doręczeniu na podstawie art. 132 § 1 k.p.c.

Czy treść art. 55 § 1 k.p.k. i art. 330 § 2 k.p.k. statuuje określony w art. 459 § 1 in fine k.p.k. w zw. z art. 465 § 1 k.p.k. wyjątek od zasady z...
Data orzeczenia: 2018-11-29

Czy w razie śmierci uczestnika postępowania wieczystoksięgowego, którego prawo wpisane do księgi wieczystej ma być wykreślone, sąd - po dokonaniu w...
Data orzeczenia: 2018-11-28

​W razie śmierci uczestnika postępowania wieczystoksięgowego sąd nie zawiesza postępowania.

Czy odpowiednie stosowanie przepisów art. 124 ust. 1 w zw. z art. 491[2] ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe, w odniesieniu...
Data orzeczenia: 2018-11-15

​Sąd Najwyższy postanowił przekazać zagadnienie do rozstrzygnięcia powiększonemu składowi Sądu Najwyższego.

Innowacyjna gospodarka Logo Rozwoj regionalny
DOTACJE NA INNOWACJE
INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ