Banner books

Pierwszy serwis udostępniający WIRTUALNEGO
ADWOKATA


Narzędzia
Zobacz także
Licytacje
mieszkanie
Cena: 188 250,00 zł
Rodzaj: Nieruchomość
Kategoria: mieszkania
Miasto: Warszawa
Województwo: mazowieckie
Data licytacji: 2018-02-28

Licytacja nieruchomości
Cena: 217 333,33 zł
Rodzaj: Nieruchomość
Kategoria: domy
Miasto: Kalna
Województwo: śląskie
Data licytacji: 2018-03-06

działka nr 1620/5
Cena: 6 434,25 zł
Rodzaj: Nieruchomość
Kategoria: grunty
Miasto: czudec
Województwo: podkarpackie
Data licytacji: 2018-03-05

mieszkania
Cena: 54 000,00 zł
Rodzaj: Nieruchomość
Kategoria: mieszkania
Miasto: Jarosław
Województwo: podkarpackie
Data licytacji: 2018-02-22

grunty
Cena: 9 225,00 zł
Rodzaj: Nieruchomość
Kategoria: nieruchomości
Miasto: Munina
Województwo: podkarpackie
Data licytacji: 2018-02-22

Orzeczenia
Czy od orzeczenia asesora sądowego, który w okresie przed powierzeniem obowiązków sędziego w trybie przewidzianym w art. 106i § 7 i 8 ustawy z dnia...
Data orzeczenia: 2018-02-06

​Na postanowienie w przedmiocie kosztów postępowania, wydane przez sąd w składzie asesora sądowego w okresie przed powierzeniem mu pełnienia obowiązków sędziego (art. 106i § 10 ustawy z dnia 27 lip...

1. Czy wspólnikowi spółki z o.o. w upadłości likwidacyjnej po jej wykreśleniu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (spółki nr 1) ...
Data orzeczenia: 2018-01-31

​Zwrot akt z powodu braków formalnych.

Czy praca kierowcy samochodu ciężarowego o dopuszczalnym ciężarze całkowitym powyżej 3,5 tony, wymieniona w załączniku do rozporządzenia Rady Minis...
Data orzeczenia: 2018-01-31

​Praca w transporcie kierowcy samochodu ciężarowego o dopuszczalnym ciężarze całkowitym powyżej 3,5 tony, który ubocznie wykonywał czynności konwojenta, ładowacza lub spedytora w odniesieniu do prz...

Czy pomimo wykreślenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej z Krajowego Rejestru Sądowego na podstawie art. 35 b ust. 9 ustawy z dni...
Data orzeczenia: 2018-01-30

​Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej wykreślony z Krajowego Rejestru Sądowego na podstawie art. 35b ust. 9 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, ...

Innowacyjna gospodarka Logo Rozwoj regionalny
DOTACJE NA INNOWACJE
INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ