Banner books

Pierwszy serwis udostępniający WIRTUALNEGO
ADWOKATA


Narzędzia
Zobacz także
Licytacje
buty damskie
Cena: 44,50 zł
Rodzaj: Ruchomość
Kategoria: odzież
Miasto: Tarnowskie Góry
Województwo: śląskie
Data licytacji: 2017-07-02

nieruchomość
Cena: 425 250,00 zł
Rodzaj: Nieruchomość
Kategoria: grunty
Miasto: Łódź
Województwo: łódzkie
Data licytacji: 2017-08-08

lokal stanowiący odrębną nieruchomość
Cena: 384 750,00 zł
Rodzaj: Nieruchomość
Kategoria: mieszkania
Miasto: Warszawa
Województwo: mazowieckie
Data licytacji: 2017-12-31

udział 1/2 części samochodu Renault C...
Cena: 450,00 zł
Rodzaj: Ruchomość
Kategoria: przyczepy, naczepy
Miasto: Międzychód
Województwo: wielkopolskie
Data licytacji: 2017-09-02

Samochód ciężarowy MAN 27.293, chłodn...
Cena: 15 000,00 zł
Rodzaj: Ruchomość
Kategoria: samochody ciężarowe
Miasto: Jeżów
Województwo: łódzkie
Data licytacji: 2017-08-08

Orzeczenia
Czy powstanie obowiązku opublikowania sprostowania uregulowanego w art. 31a ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe oraz procesową legityma...
Data orzeczenia: 2017-06-22

​Powództwo o opublikowanie sprostowania, o którym mowa w art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 26  stycznia 1984 r. - Prawo prasowe (Dz.U. Nr 5, poz. 24 ze zm.), wytacza się przeciwko redaktorowi naczelnemu...

Czy niezłożenie dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw na wezwanie zamawiającego w rozumieniu art. 46 ust. 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. P...
Data orzeczenia: 2017-06-22

​Wadium podlegało zatrzymaniu na podstawie art. 46 ust. 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych w brzmieniu obowiązującym do dnia 18 października 2014 r. (jedn. tekst: Dz....

Czy wymagana jest zgoda sądu wydana na podstawie art. 2b ust. 3 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz. U. z 20...
Data orzeczenia: 2017-06-22

​Zbycie nieruchomości rolnej przez nabywcę przed upływem okresu przewidzianego w art. 2b ust. 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (jedn. tekst: Dz.U. z 2016 r., poz....

Czy dopuszczalna jest droga sądowa w sprawie o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości, jeżeli przedmiotem żądania stwierdzenia zasiedzenia jest pas...
Data orzeczenia: 2017-06-22

Innowacyjna gospodarka Logo Rozwoj regionalny
DOTACJE NA INNOWACJE
INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ