Banner books

Pierwszy serwis udostępniający WIRTUALNEGO
ADWOKATA


Narzędzia
Zobacz także
Licytacje
Banknot kolekcjonerski 1000 Islas Gal...
Cena: 17,50 zł
Rodzaj: Ruchomość
Kategoria: pozostałe ruchomości
Miasto: Myszków
Województwo: śląskie
Data licytacji: 2017-12-14

Banknot 20 Pesos Banca Central de la ...
Cena: 5,00 zł
Rodzaj: Ruchomość
Kategoria: pozostałe ruchomości
Miasto: Myszków
Województwo: śląskie
Data licytacji: 2017-12-14

Banknot 50 BHAT TAJLANDIA
Cena: 7,50 zł
Rodzaj: Ruchomość
Kategoria: pozostałe ruchomości
Miasto: Myszków
Województwo: śląskie
Data licytacji: 2017-12-14

Banknot 2.000 LEI BANCA NATIONALA ROM...
Cena: 5,00 zł
Rodzaj: Ruchomość
Kategoria: pozostałe ruchomości
Miasto: Myszków
Województwo: śląskie
Data licytacji: 2017-12-14

Banknot 10 RUPPES Nepal
Cena: 2,50 zł
Rodzaj: Ruchomość
Kategoria: pozostałe ruchomości
Miasto: Myszków
Województwo: śląskie
Data licytacji: 2017-12-14

Orzeczenia
Czy dopuszczalne jest prowadzenie egzekucji z nieruchomości stanowiącej odrębną własność lokalu, dla którego założono księgę wieczystą w sytuacji, ...
Data orzeczenia: 2017-12-08

​Nie jest dopuszczalne prowadzenie egzekucji z lokalu mieszkalnego, jeżeli prawomocnym wyrokiem sądu, ze względu na niespełnienie wymagań, o których mowa w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 19...

1. Czy w ramach odpowiedzialności z art. 299 § 1 k.s.h. odpowiadają członkowie zarządu, którzy nie złożyli we właściwym czasie wniosku o ogłoszenie...
Data orzeczenia: 2017-12-01

​Członek zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, który objął tę funkcję wtedy, gdy spółka była niewypłacalna, ponosi odpowiedzialność przewidzianą w art. 299 k.s.h. za długi spółki powstał...

​Czy przekształcenie spółki handlowej w inną spółkę handlową powoduje przejście uprawnień w rozumieniu art. 788 § 1 k.p.c.?
Data orzeczenia: 2017-11-29

​Przepis art. 788 § 1 k.p.c. nie ma zastosowania w razie przekształcenia spółki handlowej w inną spółkę handlową na podstawie art. 551 § 1 k.s.h.

Czy zamieszczenie w stosowanych przez sprzedawcę polskiego ogólnych warunkach sprzedaży wyboru prawa polskiego za pomocą klauzuli o wyłącznym jego ...
Data orzeczenia: 2017-11-24

Innowacyjna gospodarka Logo Rozwoj regionalny
DOTACJE NA INNOWACJE
INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ