Banner books

Pierwszy serwis udostępniający WIRTUALNEGO
ADWOKATA


Narzędzia
Zobacz także
Licytacje
lokal stanowiący odrębną nieruchomość
Cena: 384 750,00 zł
Rodzaj: Nieruchomość
Kategoria: mieszkania
Miasto: Warszawa
Województwo: mazowieckie
Data licytacji: 2017-12-31

udział 1/2 części samochodu Renault C...
Cena: 450,00 zł
Rodzaj: Ruchomość
Kategoria: przyczepy, naczepy
Miasto: Międzychód
Województwo: wielkopolskie
Data licytacji: 2017-09-02

ul. Grudziądzka 18/43, Dobre Miasto
Cena: 89 123,33 zł
Rodzaj: Nieruchomość
Kategoria: mieszkania
Miasto: Dobre Miasto
Województwo: warmińsko-mazurskie
Data licytacji: 2017-09-12

domy
Cena: 562 666,67 zł
Rodzaj: Nieruchomość
Kategoria: domy
Miasto: Kalników 22
Województwo: podkarpackie
Data licytacji: 2017-09-19

magazyny i hale
Cena: 596 433,33 zł
Rodzaj: Nieruchomość
Kategoria: magazyny i hale
Miasto: Przemyśl
Województwo: podkarpackie
Data licytacji: 2017-09-19

Orzeczenia
Czy opłata egzekucyjna ustalona przez komornika sądowego na podstawie art. 49 ust. 1 u.k.s.e. winna być powiększona o należność z tytułu podatku od...
Data orzeczenia: 2017-07-27

​Komornik sądowy nie może podwyższyć opłaty egzekucyjnej, pobieranej na podstawie art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (jedn. tekst: Dz.U. z 2016 r., ...

Czy w postępowaniu z wniosku przedsiębiorcy przesyłowego o ustanowienie służebności przesyłu dla istniejącego urządzenia przesyłowego dopuszczalne ...
Data orzeczenia: 2017-07-26

​W sprawie z wniosku przedsiębiorcy przesyłowego o ustanowienie służebności przesyłu dla istniejących urządzeń przesyłowych nie jest dopuszczalne ustanowienie służebności przesyłu według innego prz...

Czy prowadzący na własny rachunek przedsiębiorstwo lub zakład wprawiany w ruch za pomocą sił przyrody (pary, gazu, elektryczności, paliw płynnych i...
Data orzeczenia: 2017-07-26

​Prowadzący na własny rachunek przedsiębiorstwo lub zakład wprawiony w ruch za pomocą sił przyrody nie odpowiada za szkodę wyrządzoną przez ruch przedsiębiorstwa lub zakładu, jeżeli istnieją podsta...

1. Czy dopuszczalne jest uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym poprzez wpisanie prawa własności na rzecz współwłaścici...
Data orzeczenia: 2017-07-26

​Jeżeli w sprawie o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym nie występują po stronie powodowej wszystkie osoby uprawnione do złożenia wniosku o dokonanie wpisu (art. 10 u...

Innowacyjna gospodarka Logo Rozwoj regionalny
DOTACJE NA INNOWACJE
INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ