Banner books

Pierwszy serwis udostępniający WIRTUALNEGO
ADWOKATA


Narzędzia
Zobacz także
Licytacje
nieruchomość
Cena: 581 062,66 zł
Rodzaj: Nieruchomość
Kategoria: grunty
Miasto: Bircza
Województwo: podkarpackie
Data licytacji: 2019-01-29

SAMOCHÓD CIĘŻAROWY FORD FOCUS rok pr...
Cena: 11 250,00 zł
Rodzaj: Ruchomość
Kategoria: samochody ciężarowe
Miasto: Lublin
Województwo: lubelskie
Data licytacji: 2019-01-24

BMW, rok produkcji: 1999, nr rej. GWN...
Cena: 5 000,00 zł
Rodzaj: Ruchomość
Kategoria: samochody osobowe
Miasto: Torzym
Województwo: lubuskie
Data licytacji: 2019-01-28

VOLKSWAGEN TRANSPORTER 2.4 D, rok pro...
Cena: 2 500,00 zł
Rodzaj: Ruchomość
Kategoria: samochody ciężarowe
Miasto: Torzym
Województwo: lubuskie
Data licytacji: 2019-01-28

BMW 525 D
Cena: 60 000,00 zł
Rodzaj: Ruchomość
Kategoria: samochody osobowe
Miasto: Poznań
Województwo: wielkopolskie
Data licytacji: 2019-02-05

Orzeczenia
Czy hipoteka kaucyjna w zakresie roszczeń odsetkowych, mieszczących się w sumie hipoteki, stanowi ochronę wierzyciela przeciwko skutkom przedawnien...
Data orzeczenia: 2019-01-18

Czy podniesienie zarzutu przedawnienia, po uprzednim wyegzekwowaniu przedawnionego roszczenia powoduje, że świadczenie to staje się nienależne i dł...
Data orzeczenia: 2019-01-18

​1. Czy zakres odpowiedzialności dłużnika rzeczowego z tytułu hipoteki kaucyjnej po dniu 20 lutego 2011 roku nadal kształtuje uchylony z tym dniem ...
Data orzeczenia: 2019-01-18

​1. Dłużnik odpowiadający rzeczowo, który mimo wezwania nie płaci długu zabezpieczonego hipoteką, popada w opóźnienie w spełnieniu świadczenia pieniężnego; 2. W pozostałym zakresie odmawia podjęcia...

​Czy roszczenie posiadacza samoistnego o przeniesienie własności gruntu na podstawie art. 231 § 1 k.c. należy do prawa i roszczeń osobistych, o któ...
Data orzeczenia: 2019-01-18

Innowacyjna gospodarka Logo Rozwoj regionalny
DOTACJE NA INNOWACJE
INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ