Banner books

Pierwszy serwis udostępniający WIRTUALNEGO
ADWOKATA


Narzędzia
Zobacz także
Licytacje
piękny dom pod Świdnicą na niemal pół...
Cena: 538 050,00 zł
Rodzaj: Nieruchomość
Kategoria: domy
Miasto: Lutomia Dolna
Województwo: dolnośląskie
Data licytacji: 2017-05-10

piękny dom pod Świdnicą na niemal pół...
Cena: 538 050,00 zł
Rodzaj: Nieruchomość
Kategoria: domy
Miasto: Lutomia Dolna
Województwo: dolnośląskie
Data licytacji: 2017-05-10

przestronne mieszkanie w centrum Świe...
Cena: 69 543,00 zł
Rodzaj: Nieruchomość
Kategoria: mieszkania
Miasto: Świebodzice
Województwo: dolnośląskie
Data licytacji: 2017-06-01

przestronne mieszkanie w centrum Świe...
Cena: 69 543,00 zł
Rodzaj: Ruchomość
Kategoria: mieszkania
Miasto: Świebodzice
Województwo: dolnośląskie
Data licytacji: 2017-06-01

lokal mieszkalny połozony w Łodzi prz...
Cena: 85 275,00 zł
Rodzaj: Nieruchomość
Kategoria: mieszkania
Miasto: Łódź
Województwo: łódzkie
Data licytacji: 2017-03-02

Orzeczenia
​Czy wyrok pozbawiający wykonalności tytuł wykonawczy wydany przeciwko spółce jawnej z powodu wygaśnięcia objętego nim zobowiązania korzysta z tzw....
Data orzeczenia: 2017-02-16

​Wyrok pozbawiający wykonalności tytuł wykonawczy wydany przeciwko spółce jawnej z powodu wygaśnięcia zobowiązania (art. 840 § 1 pkt 2 k.p.c.) pozbawia wierzyciela uprawnienia do prowadzenia egzeku...

1. Czy kuratorowi sądowemu przysługuje ryczałt na podstawie art. 91 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych (tj. Dz.U. z ...
Data orzeczenia: 2017-02-16

​Za obecność w czasie spotkania rodzica z dzieckiem w ramach kontaktów ustalonych przez sąd opiekuńczy kuratorowi lub kilku kuratorom biorącym udział w tym spotkaniu przysługuje jeden ryczałt w wys...

Czy art. 106 ust. 6 pkt. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunika...
Data orzeczenia: 2017-02-16

​Artykuł 106 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (jedn. tekst Dz.U. z...

Czy wyrażony w art. 386 § 5 k.p.c. wymóg rozpoznania sprawy w innym składzie znajduje zastosowanie w związku z treścią art. 397 § 2 k.p.c. w przypa...
Data orzeczenia: 2017-02-16

​Przepis art. 386 § 5 k.p.c. nie ma zastosowania także w postępowaniu toczącym się na skutek zażalenia wniesionego na podstawie art. 770 in fine k.p.c.

Innowacyjna gospodarka Logo Rozwoj regionalny
DOTACJE NA INNOWACJE
INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ