Banner books

Pierwszy serwis udostępniający WIRTUALNEGO
ADWOKATA


Narzędzia
Zobacz także
Licytacje
działka gruntowa niezabudowana nr 148...
Cena: 31 496,00 zł
Rodzaj: Nieruchomość
Kategoria: nieruchomości
Miasto: Krzyworzeka
Województwo: małopolskie
Data licytacji: 2016-12-15

wiecej na www.barski-komornik.pl
Cena: 327 000,00 zł
Rodzaj: Nieruchomość
Kategoria: nieruchomości
Miasto: Łagów
Województwo: lubuskie
Data licytacji: 2016-12-09

więcej na www.barski-komornik.pl
Cena: 2 898 495,00 zł
Rodzaj: Nieruchomość
Kategoria: magazyny i hale
Miasto: Świebodzin
Województwo: lubuskie
Data licytacji: 2016-12-09

nieruchomość gruntowa
Cena: 32 362,50 zł
Rodzaj: Nieruchomość
Kategoria: nieruchomości
Miasto: Poznań
Województwo: wielkopolskie
Data licytacji: 2016-12-09

Użytkowanie wieczyste nieruchomości w...
Cena: 4 698 666,67 zł
Rodzaj: Nieruchomość
Kategoria: nieruchomości
Miasto: Poznań
Województwo: wielkopolskie
Data licytacji: 2016-12-09

Orzeczenia
Czy właściciel lokalu - garażu wyodrębnionego z budynku posadowionego na gruncie stanowiącym własność gminy, na którym ustanowiono prawo użytkowani...
Data orzeczenia: 2016-11-30

​Czy ubezpieczycielowi, który we własnym zakresie pokrył koszty najmu pojazdu w ramach umowy ubezpieczenia assistance, przysługuje na podstawie art...
Data orzeczenia: 2016-11-30

​Ubezpieczycielowi, który pokrył koszty najmu pojazdu zastępczego w ramach umowy ubezpieczenia assistance, przysługuje na podstawie art. 828 § 1 k.c. roszczenie regresowe wobec ubezpieczyciela spra...

Czy sąd po rozpoznaniu sprawy toczącej się na skutek wniesienia skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, rozstrzygając o kosztach postępowan...
Data orzeczenia: 2016-11-30

Czy osobie, której nieruchomość została wskutek zasiedzenia obciążona służebnością odpowiadającą treści służebności przesyłu przysługuje roszczenie...
Data orzeczenia: 2016-11-30

​Właścicielowi nieruchomości obciążonej wskutek zasiedzenia służebnością przesyłu nie przysługuje roszczenie o wynagrodzenie za korzystanie z tej nieruchomości za okres poprzedzający zasiedzenie.

Innowacyjna gospodarka Logo Rozwoj regionalny
DOTACJE NA INNOWACJE
INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ