Banner books

Pierwszy serwis udostępniający WIRTUALNEGO
ADWOKATA


Narzędzia
Zobacz także
Licytacje
sofa narożnik, skóra Kler, kolor kremowy
Cena: 3 500,00 zł
Rodzaj: Ruchomość
Kategoria: meble
Miasto: Gliwice
Województwo: śląskie
Data licytacji: 2018-10-16

XBOX 360
Cena: 250,00 zł
Rodzaj: Ruchomość
Kategoria: pozostałe ruchomości
Miasto: Gliwice
Województwo: śląskie
Data licytacji: 2018-10-16

parasol grzewczy HHPOLAND PH01-SB
Cena: 2 700,00 zł
Rodzaj: Ruchomość
Kategoria: pozostałe ruchomości
Miasto: Gliwice
Województwo: śląskie
Data licytacji: 2018-10-16

PROFIL 185/60 R14 PROSPORT 2 82T
Cena: 45,00 zł
Rodzaj: Ruchomość
Kategoria: pozostałe ruchomości
Miasto: Łuków
Województwo: lubelskie
Data licytacji: 2018-10-16

MICHELIN 120/70 R15 CITYGRIP 56P
Cena: 70,00 zł
Rodzaj: Ruchomość
Kategoria: pozostałe ruchomości
Miasto: Łuków
Województwo: lubelskie
Data licytacji: 2018-10-16

Orzeczenia
Czy uprawnienie sądu odwoławczego do zwrotu akt sprawy sądowi pierwszej instancji w celu uzupełnienia uzasadnienia zaskarżonego wyroku, jeżeli jest...
Data orzeczenia: 2018-09-20

​Sąd Najwyższy na podstawie art. 86 § 2 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym postanowił przedstawić to zagadnienie prawne do rozstrzygnięcia składowi całej Izby Karnej Sądu Najwyższego.

Czy w wypadku czynu, wypełniającego znamiona dwóch albo więcej przepisów ustawy karnej (art. 11 § 2 k.k.), termin przedawnienia karalności przestęp...
Data orzeczenia: 2018-09-20

W wypadku czynu, wyczerpującego znamiona dwóch albo więcej przepisów ustawy karnej, który stanowi przestępstwo podlegające kumulatywnej kwalifikacji prawnej (art. 11 § 2 k.k.), termin przedawnienia...

Czy określona w art. 437 § 2 k.p.k. w zw. z art. 454 § 1 k.p.k. przesłanka uchylenia wyroku sądu pierwszej instancji i przekazania mu sprawy do pon...
Data orzeczenia: 2018-09-20

​Możliwość uchylenia wyroku uniewinniającego, umarzającego albo warunkowo umarzającego postępowanie karne i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania związana z regułą ne peius określoną w art. 4...

Czy w przepisie art. 218 § 1a k.k. pod pojęciem "pracownika" należy rozumieć tylko osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę, wyboru, mianowania...
Data orzeczenia: 2018-09-20

​Zakresem art. 218 § 1a k.k. objęte są tylko osoby będące pracownikami w rozumieniu art. 2 k.p. i art. 22 § 1 i § 1[1] k.p., a więc osoby zatrudnione na warunkach charakterystycznych dla stosunku p...

Innowacyjna gospodarka Logo Rozwoj regionalny
DOTACJE NA INNOWACJE
INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ