Banner books

Pierwszy serwis udostępniający WIRTUALNEGO
ADWOKATA


Narzędzia
Zobacz także
Licytacje
piękny dom pod Świdnicą na niemal pół...
Cena: 538 050,00 zł
Rodzaj: Nieruchomość
Kategoria: domy
Miasto: Lutomia Dolna
Województwo: dolnośląskie
Data licytacji: 2017-05-10

piękny dom pod Świdnicą na niemal pół...
Cena: 538 050,00 zł
Rodzaj: Nieruchomość
Kategoria: domy
Miasto: Lutomia Dolna
Województwo: dolnośląskie
Data licytacji: 2017-05-10

przestronne mieszkanie w centrum Świe...
Cena: 69 543,00 zł
Rodzaj: Nieruchomość
Kategoria: mieszkania
Miasto: Świebodzice
Województwo: dolnośląskie
Data licytacji: 2017-06-01

przestronne mieszkanie w centrum Świe...
Cena: 69 543,00 zł
Rodzaj: Ruchomość
Kategoria: mieszkania
Miasto: Świebodzice
Województwo: dolnośląskie
Data licytacji: 2017-06-01

Samochód Mercedes Benz model 260E, nr...
Cena: 1 246,50 zł
Rodzaj: Ruchomość
Kategoria: samochody osobowe
Miasto: Warszawa
Województwo: mazowieckie
Data licytacji: 2017-06-01

Orzeczenia
Czy osoba, której najemca podnajął lokal mieszkalny lub oddał go do bezpłatnego używania, bez zgody wynajmującego, jest lokatorem w rozumieniu art....
Data orzeczenia: 2017-03-22

Czy samoistny posiadacz nieruchomości, oddanej w czasie biegu terminu zasiedzenia w użytkowanie wieczyste, niebędący jej użytkownikiem wieczystym, ...
Data orzeczenia: 2017-03-22

​Samoistny posiadacz nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste może nabyć jej własność przez zasiedzenie.

1. Czy po wznowieniu postępowania sprawa powinna zostać rozpoznana w granicach faktycznych i prawnych przyjętych za podstawę zaskarżonego postanowi...
Data orzeczenia: 2017-03-22

​Po wznowieniu postępowania na skutek stwierdzenia nieważności wynikającej z pozbawienia możności działania sąd rozpoznaje sprawę na nowo w granicach zakreślonych wnioskiem o wszczęcie postępowania...

Czy w świetle zakazu sformułowanego w art 1047 k.c. dopuszczalne jest zawarcie umowy o zrzeczenie się prawa do zachowku pomiędzy przyszłym spadkoda...
Data orzeczenia: 2017-03-17

​Dopuszczalne jest zawarcie umowy zrzeczenia się prawa do zachowku (art. 1048 k.c.).

Innowacyjna gospodarka Logo Rozwoj regionalny
DOTACJE NA INNOWACJE
INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ