Banner auctions

Pierwszy serwis udostępniający WIRTUALNEGO
ADWOKATA


Auctions icon Licytacje

Menu panel

Łomianki, ul. Palmowa - nieruchomość gruntowa 709m2

Rodzaj: Nieruchomość
Kategoria: nieruchomości
Miasto: Łomiank
Województwo: mazowieckie
Cena: 337 266,67 zł
Data licytacji: 2018-09-17

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Żoliborza
Andrzej Kulągowski
Kancelaria Komornicza w Warszawie
01-865 Warszawa, ul. Broniewskiego 59A
e-mail: warszawa17@komornik.pl
FAX : 022 869 47 92
Sygnatura: Km 1702/16


OBWIESZCZENIE
O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Żoliborza w Warszawie Andrzej Kulągowski prowadzący Kancelarię w Warszawie przy ul.Broniewskiego 59a ogłasza, że w dniu: 17-09-2018r. o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Żoliborza mającego siedzibę przy Kocjana Antoniego 3 w sali nr 1040, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej: 05-092 Łomianki Górne, ul. Palmowa 2, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA4M/00019109/5, stanowiącej własność dłużnika.


Nieruchomość gruntowa o powierzchni 709,00 m2 o numerze ewidencyjnym 432 (poprzedni numerr 152/7) z obrębu 3 zabudowana budynkiem mieszkalnym 3-kondygnacyjnym w zabudowie wolnostojącej o powierzchni użytkowej: 153,34m2. Od strony południowo-zachodniej znajduje się dobudowany garaż o powierzchni użytkowej: 26,80m2. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej murowanej. Rok ukończenia budowy: 1990. Działka ma kształt prostokątny z lekko ściętym rogiem w południowo-wschodniej części działki, przylega dłuższym bokiem do drogi dojazdowej ul. Agawy. Dostęp do drogi publicznej: ul. Agawy i ul. Palmowa.


Suma oszacowania wynosi 505.900,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 337.266,66 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest: 50.590,00 zł.


Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:


Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział II w Warszawie
07 1020 1026 0000 1802 0023 5929


Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Licytant przystępujący do przetargu w celu nabycia nieruchomości do majątku wspólnego powinien przedłożyć notarialnie poświadczoną zgodę małżonka na udział w licytacji (art. 977 k.p.c.) wraz z odpisem aktu małżeństwa.


W dniu 10-09-2018 r. w godz.: 18:00-19:00 wolno oglądać przedmiotową nieruchomość. Ponadto w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza przy ul. Kocjana Antoniego 3 wolno oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego znajdujące się w aktach sądowych II Co 939/16. Odpis operatu szacunkowego wolno oglądać także w kancelarii komornika w poniedziałki 15-18:00 oraz w czwartki 9-12:00.http://www.komornik-warszawa.com.pl

Komornik Sądowy


Andrzej Kulągowski

Źródło

Innowacyjna gospodarka Logo Rozwoj regionalny
DOTACJE NA INNOWACJE
INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ