Banner auctions

Pierwszy serwis udostępniający WIRTUALNEGO
ADWOKATA


Auctions icon Licytacje

Menu panel

udziału wysokości 1/3 części należącego do dłużnika w nieruchomości - lokalu mieszkalnym położonym w Krakowie przy ul. Żelazowskiego 9/3. Lokal ten składa się z pokoju z aneksem kuchennym, pokoju, łazienki i komórki lokatorskiej o pow. 4,05m2. Łączna powierzchnia użytkowa lokalu wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych wynosi 47,42m2.

Rodzaj: Nieruchomość
Kategoria: mieszkania
Miasto: Kraków
Województwo: małopolskie
Cena: 46 726,00 zł
Data licytacji: 2018-09-17

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Podgórza w Krakowie

Bożena Krupińska

Kancelaria Komornicza, Ślusarska 8, Kraków, 30-701 Kraków

tel. 122941832 / fax. 122941832

Sygnatura: KM 1152/13

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Podgórza w Krakowie Bożena Krupińska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17-09-2018 o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego dla Krakowa - Podgórza w Krakowie z siedzibą przy Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków, pokój D-33, odbędzie się druga licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: Hebda Paweł, położonego przy Żelazowskiego 9/3, 30-694 M. Kraków, dla którego Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza prowadzi księgę wieczystą o numerze KR1P/00418579/7.
Opis nieruchomości:
udziału wysokości 1/3 części należącego do dłużnika w nieruchomości - lokalu mieszkalnym położonym w Krakowie przy ul. Żelazowskiego 9/3. Lokal ten składa się z pokoju z aneksem kuchennym, pokoju, łazienki i komórki lokatorskiej o pow. 4,05m2. Łączna powierzchnia użytkowa lokalu wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych wynosi 47,42m2.

Suma oszacowania wynosi 70 089,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 46 726,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 009,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w  formie książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Alior Bank SA 05249000050000453026316383.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach:


Data oględzin Godziny oględzin
04.09.2018 12:00 - 13:00
oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Bożena Krupińska


Źródło

Innowacyjna gospodarka Logo Rozwoj regionalny
DOTACJE NA INNOWACJE
INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ