Banner auctions

Pierwszy serwis udostępniający WIRTUALNEGO
ADWOKATA


Auctions icon Licytacje

Menu panel

SAMOCHÓD CIĘŻAROWY VOLKSWAGEN LT 46 2.5 TD I ROK PROD. 1998 KOLOR: BIAŁY

Rodzaj: Ruchomość
Kategoria: samochody ciężarowe
Miasto: Jordanów Śląski
Województwo: dolnośląskie
Cena: 10 000,00 zł
Data licytacji: 2018-09-17

OBWIESZCZENIE  O  LICYTACJI  RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Strzelinie Iwona Maria Kubiak podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  17-09-2018r. o godz. 12:00  w lokalu:
55-065 Jordanów Śląski, Wilczkowice 12
odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc druga licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

Lp.
Nazwa ruchomości                           Ilość             Wartość szacunkowa                    Cena wywołania
1SAMOCHÓD CIĘŻAROWY VOLKSWAGEN LT 46 2.5 TD I ROK PROD. 1998 KOLOR: BIAŁY
.nr rej. DWR53026, VIN WV1ZZZ2DZXH012423,
                                                       1 [szt.]           20 000,00    **)                               10 000,00

*) cena za sztukę

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 50% sumy oszacowania.
 Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania.
Rękojmia powinna być złożona w gotówce (w kasie kancelarii)   najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:
Bank Zachodni WBK SA 79 1090 2385 0000 0001 3362 8300

Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)  
UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.
Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika.

  

Źródło

Innowacyjna gospodarka Logo Rozwoj regionalny
DOTACJE NA INNOWACJE
INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ