Banner verdicts

Pierwszy serwis udostępniający WIRTUALNEGO
ADWOKATA


Judgements icon Orzeczenia

Menu panel

III SA/Gd 484/18 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-08-09

Data publikacji: 2018-08-09

Odrzucono skargę... 6559... Zarząd Województwa... Odrzucenie skargi... Dz.U. 2018 nr 0 poz 1302, art. 58 § 1 pkt 6, Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jednolity, 2018-07-05, Z, Dz.U. 2014 nr 0 poz 1146, art. 64, Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014- 2020, 2014-07-11, Z

Czytaj więcej...
Innowacyjna gospodarka Logo Rozwoj regionalny
DOTACJE NA INNOWACJE
INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ