Banner verdicts

Pierwszy serwis udostępniający WIRTUALNEGO
ADWOKATA


Judgements icon Orzeczenia

Menu panel
 • IV SA/Gl 186/18 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-08-17

  Data publikacji: 2018-08-17

  Orzeczono o przyznaniu wynagrodzenia za zastępstwo prawne... 6329 Inne o symbolu podstawowym 632... Samorządowe Kolegium Odwoławcze... Koszty sądowe... Dz.U. 2018 nr 0 poz 1302, art. 250 par 1, Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jednolity, 2018-07-05, Z, Dz.U. 2016 nr 0 poz 1715, , Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego z urzędu, 2016-10-03, Z

 • I SA/Lu 286/18 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2018-08-17

  Data publikacji: 2018-08-17

  Zwolniono od uiszczenia wpisu, Odmówiono przyznania prawa pomocy w pozostałym zakresie... 6110 Podatek od towarów i usług... Dyrektor Izby Administracji Skarbowej... Prawo pomocy... Dz.U. 2018 nr 0 poz 1302, art. 246 par. 1 pkt 2, Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jednolity, 2018-07-05, Z

 • I SA/Op 206/18 - Postanowienie WSA w Opolu z 2018-08-17

  Data publikacji: 2018-08-17

  Odmówiono wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji... 6116 Podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata skarbowa oraz inne podatki i opłaty... Inne... Wstrzymanie wykonania aktu... Dz.U. 2018 nr 0 poz 1302, art. 61 par. 3 i par. 5, Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jednolity, 2018-07-05, Z

 • IV SA/Gl 607/18 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-08-17

  Data publikacji: 2018-08-17

  Odmówiono przyznania prawa pomocy... 6329 Inne o symbolu podstawowym 632... Samorządowe Kolegium Odwoławcze... Prawo pomocy... Dz.U. 2018 nr 0 poz 1302, art. 246 par. 1 ppkt 2, Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jednolity, 2018-07-05, Z

Innowacyjna gospodarka Logo Rozwoj regionalny
DOTACJE NA INNOWACJE
INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ