Banner verdicts

Pierwszy serwis udostępniający WIRTUALNEGO
ADWOKATA


Judgements icon Orzeczenia

Menu panel
  • III SAB/Kr 147/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-12-14

    Data publikacji: 2018-12-14

    stwierdzono, że organ dopuścił się przewlekłego prowadzenia postępowania, a przewlekłość ta miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa... 6272 Wizy, zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, na osiedlenie się, wydalenie z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 659... Wojewoda

  • I SA/Gl 855/18 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-12-14

    Data publikacji: 2018-12-14

    Odrzucono skargę... 6112 Podatek dochodowy od osób fizycznych, w tym zryczałtowane formy opodatkowania, 6560... Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej... Odrzucenie skargi... Dz.U. 2018 nr 0 poz 1302, art. 220 par. 3, Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jednolity, 2018-07-05, Z

Innowacyjna gospodarka Logo Rozwoj regionalny
DOTACJE NA INNOWACJE
INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ