Banner verdicts

Pierwszy serwis udostępniający WIRTUALNEGO
ADWOKATA


Judgements icon Orzeczenia

Menu panel
 • II SA/Rz 496/18 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2018-08-17

  Data publikacji: 2018-08-17

  Stwierdzono nieważność zaskarżonej uchwały... 6144 Szkoły i placówki oświatowo-wychowawcze, 6391 Skargi na uchwały rady gminy w przedmiocie ... (art. 100 i 101a ustawy o samorządzie gminnym)... Rada Miasta... Administracyjne postępowanie... Dz.U. 2018 nr 0 poz 1302, art. 147 § 1, Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jednolity, 2018-07-05, Z

 • II SA/Rz 615/18 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2018-08-17

  Data publikacji: 2018-08-17

  Uchylono decyzję I i II instancji... 6329 Inne o symbolu podstawowym 632... Samorządowe Kolegium Odwoławcze... Administracyjne postępowanie... Dz.U. 2018 nr 0 poz 1302, art. 145 § 1 pkt 1 lit. a w zw. z art. 135, art. 145 § 3, Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jednolity, 2018-07-05, Z, Dz.U. 2015 nr 0 poz 114, art. 30 § 1, Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych - tekst jednolity., 2015-01-22, Z

 • I SA/Rz 641/18 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2018-08-17

  Data publikacji: 2018-08-17

  Odmówiono przyznania prawa pomocy... 6300 Weryfikacja zgłoszeń celnych co do wartości celnej towaru, pochodzenia, klasyfikacji taryfowej; wymiar należności celny... Dyrektor Izby Administracji Skarbowej... Prawo pomocy... Dz.U. 2018 nr 0 poz 1302, art. 246 § 2 pkt 2 , art. 199, Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jednolity, 2018-07-05, Z

 • I SA/Rz 640/18 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2018-08-17

  Data publikacji: 2018-08-17

  Odmówiono przyznania prawa pomocy... 6300 Weryfikacja zgłoszeń celnych co do wartości celnej towaru, pochodzenia, klasyfikacji taryfowej; wymiar należności celny... Dyrektor Izby Administracji Skarbowej... Prawo pomocy... Dz.U. 2018 nr 0 poz 1302, art. 246 § 2 pkt 2 , art. 199, Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jednolity, 2018-07-05, Z

Innowacyjna gospodarka Logo Rozwoj regionalny
DOTACJE NA INNOWACJE
INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ