Banner verdicts

Pierwszy serwis udostępniający WIRTUALNEGO
ADWOKATA


Judgements icon Orzeczenia

Menu panel
 • III SAB/Gd 1/16 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-10-15

  Data publikacji: 2018-10-15

  Uchylono postanowienie Sądu lub referendarza sądowego... 6320 Zasiłki celowe i okresowe, 659... Samorządowe Kolegium Odwoławcze... Inne... Dz.U. 2018 nr 0 poz 1302, art. 165, art. 169 § 1, Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jednolity, 2018-07-05, Z

 • III SAB/Gd 3/16 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-10-15

  Data publikacji: 2018-10-15

  Uchylono postanowienie Sądu lub referendarza sądowego... 6320 Zasiłki celowe i okresowe, 659... Samorządowe Kolegium Odwoławcze... Inne... Dz.U. 2009 nr 163 poz 1302, art. 165, art. 169 § 1, Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 września 2009 r. w sprawie przeprowadzania egzaminu radcowskiego., 2009-10-01, Z

 • II SA/Gd 13/18 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-10-15

  Data publikacji: 2018-10-15

  Odrzucono zażalenie... 6014 Rozbiórka budowli lub innego obiektu budowlanego, dokonanie oceny stanu technicznego obiektu, doprowadzenie obiektu do s, 638 Sprawy egzekucji administracyjnej;  egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym... Inspektor Nadzoru Budowlanego

 • I SA/Gl 894/18 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-10-15

  Data publikacji: 2018-10-15

  Odrzucono skargę... 6112 Podatek dochodowy od osób fizycznych, w tym zryczałtowane formy opodatkowania... Dyrektor Izby Administracji Skarbowej... Odrzucenie skargi... Dz.U. 2018 nr 0 poz 1302, art. 220 par. 1 i par. 3, Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jednolity, 2018-07-05, Z

 • I SA/Gl 890/18 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-10-15

  Data publikacji: 2018-10-15

  Umorzono postępowanie z art. 161 ustawy -PoPPSA... 6112 Podatek dochodowy od osób fizycznych, w tym zryczałtowane formy opodatkowania, 6560... Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej... Umorzenie postępowania... Dz.U. 2018 nr 0 poz 1302, art. 161 par. 1 pkt 3, Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jednolity, 2018-07-05, Z

Innowacyjna gospodarka Logo Rozwoj regionalny
DOTACJE NA INNOWACJE
INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ