Banner verdicts

Pierwszy serwis udostępniający WIRTUALNEGO
ADWOKATA


Judgements icon Orzeczenia

Menu panel
 • II SA/Gl 192/18 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-08-10

  Data publikacji: 2018-08-10

  Zmieniono postanowienie - art.260 par.1 ustawy - PoPPSA, Zwolniono od kosztów sądowych, Ustanowiono pełnomocnika z urzędu... 6169 Inne o symbolu podstawowym  616... Samorządowe Kolegium Odwoławcze... Prawo pomocy... Dz.U. 2018 nr 0 poz 1302, art. 260, art. 246 § 1 pkt 1, Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jednolity, 2018-07-05, Z

 • II SA/Gl 164/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-08-10

  Data publikacji: 2018-08-10

  Oddalono skargę... 6010 Pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części,  wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu, prz... Inspektor Nadzoru Budowlanego

 • II SA/Gl 391/18 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-08-10

  Data publikacji: 2018-08-10

  Utrzymano w mocy postanowienie - art.260 par.1 ustawy - PoPPSA... 6014 Rozbiórka budowli lub innego obiektu budowlanego, dokonanie oceny stanu technicznego obiektu, doprowadzenie obiektu do s... Inspektor Nadzoru Budowlanego... Prawo pomocy... Dz.U. 2018 nr 0 poz 1302art. 260, art. 246 § 1 pkt 1 i 2Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jednolity2018-07-05Z

 • II SA/Op 98/18 - Postanowienie WSA w Opolu z 2018-08-10

  Data publikacji: 2018-08-10

  Przyznano pełnomocnikowi z urzędu wynagrodzenie... 6329 Inne o symbolu podstawowym 632... Samorządowe Kolegium Odwoławcze... Prawo pomocy... Dz.U. 2018 nr 0 poz 1302, art. 250, art. 258 par. 2 pkt 8, Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jednolity, 2018-07-05, Z, Dz.U. 2016 nr 0 poz 1714, par. 21 ust. 1 pkt 1 lit. c, par. 4 ust. 1,2 i 3, Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu, , Z

Innowacyjna gospodarka Logo Rozwoj regionalny
DOTACJE NA INNOWACJE
INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ