Banner books

Pierwszy serwis udostępniający WIRTUALNEGO
ADWOKATA


Office icon Kancelaria

Menu panel

Dariusz Sobczyk Kancelaria Adwokacka

Specjalizacje:

praktyka ogólna bezpieczeństwo i higiena pracy spory sądowe prawo karne i postępowanie karne prawo gospodarcze i handlowe prawo cywilne i postępowanie cywilne prawo rodzinne i opiekuńcze rozwody

Stawka godzinowa

Minimalna stawka godzinowa : 20zł
Maksymalna stawka godzinowa : 100zł


Członkowie kancelarii:

Thumb avatar

Dariusz Sobczyk

Adwokat

Warszawa

Innowacyjna gospodarka Logo Rozwoj regionalny
DOTACJE NA INNOWACJE
INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ