Banner books

Pierwszy serwis udostępniający WIRTUALNEGO
ADWOKATA


Casuses icon Kazusy

Menu panel

Kazus 1 - Prawo cywilne Rozwiązanie

Stan faktyczny:

Pan Karol i pan Tomasz są właścicielami sąsiadujących ze sobą nieruchomości. Pan Karol wyjechał do Niemiec na 2 lata. W tym czasie pan Tomasz rozpoczął budowę stodoły na swojej nieruchomości. Po dwóch latach pan Karol wrócił z za granicy i zauważył, że część budynku sąsiada stoi na jego nieruchomości. Zażądał od sąsiada przywrócenia stanu poprzedniego, dlatego że w tym miejscu chciał wybudować garaż. Z takim też żądaniem wystąpił do Sądu. Czy sąd powinien uwzględnić żądanie pana Karola.

Podstawa prawna:

kodeks cywilny art. 151 Jeżeli przy wznoszeniu budynku lub innego urządzenia przekroczono bez winy umyślnej granice sąsiedniego gruntu, właściciel tego gruntu nie może żądać przywrócenia stanu poprzedniego, chyba że bez nieuzasadnionej zwłoki sprzeciwił się przekroczeniu granicy albo że grozi mu niewspółmiernie wielka szkoda. Może on żądać albo stosownego wynagrodzenia w zamian za ustanowienie odpowiedniej służebności gruntowej, albo wykupienia zajętej części gruntu, jak również tej części, która na skutek budowy straciła dla niego znaczenie gospodarcze.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 151 Kodeksu cywilnego: przekroczenie granic przy budowie a uprawnienia właściciela gruntu. Zgodnie z art. 151 kc w przypadku gdy doszło do naruszenia bez winy umyślnej granic gruntu sąsiedniego, nie można żądać przywrócenia stanu poprzedniego, chyba, że bez uzasadnionej zwłoki sprzeciwiał się przekroczeniu granicy albo grozi mu niewspółmiernie wysoka szkoda. Pana Karola nie było przez dwa lata więc nie mógł się sprzeciwić budowie stodoły przez pana Tomasza. W przypadku niewspółmiernej szkody należy porównać uszczerbek jaki poniesie pan Tomasz przywracając stan poprzedni poprzez rozbiórkę stodoły, z tym jaki poniesie pan Karol budując garaż w innym miejscu. Ewidentnie uszczerbek, który poniósłby pan Tomasz jest większy od uszczerbku pana Karola. W związku z tym pan Karol może domagać się albo stosownego wynagrodzenia w zamian za ustanowienie odpowiedniej służebności gruntowej albo wykupienia zajętej części gruntu, jak również tej części, która na skutek budowy straciła dla niego znaczenie gospodarcze. Z uwagi na powyższe sąd nie może uwzględnić żądania pana Karola.

Aby zobaczyć więcej kazusów wykup subskrypcję

Innowacyjna gospodarka Logo Rozwoj regionalny
DOTACJE NA INNOWACJE
INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ