Banner books

Pierwszy serwis udostępniający WIRTUALNEGO
ADWOKATA


Casuses icon Kazusy

Menu panel

Kazus 1 - Prawo gospodarcze i handlowe Rozwiązanie

Stan faktyczny:

Umowę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą "ABC" sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu zawarto w dniu 25 maja 2015 r., a do KRS spółka została wpisana w dniu 9 lipca 2015 r. Anna objęła w kapitale zakładowym spółki 100 udziałów o wartości 2 000 zł. każdy. Umową z dnia 1 lipca 2015 r. Anna zobowiązała się przenieść na rzecz Joanny 25 udziałów w spółce. Czy umowa jest ważna?

Podstawa prawna:

Kodeks Spółek Handlowych Art. 16. Rozporządzenie udziałem albo akcją dokonane przed wpisem spółki kapitałowej do rejestru albo przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego jest nieważne.

Uzasadnienie:

Nie, nie jest ważna taka umowa. Działanie opisywane w kazusie jest sprzeczne z artykułem 16 Kodeksu Spółek Handlowych, który mówi, że rozporządzenie udziałem albo akcją dokonane przed wpisem spółki kapitałowej do rejestru albo przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego jest nieważne. Taka czynność byłaby ważna dopiero po 9 lipca.

Aby zobaczyć więcej kazusów wykup subskrypcję

Innowacyjna gospodarka Logo Rozwoj regionalny
DOTACJE NA INNOWACJE
INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ