Banner books

Pierwszy serwis udostępniający WIRTUALNEGO
ADWOKATA


Casuses icon Kazusy

Menu panel

Kazus 1 - Prawo konstytucyjne Rozwiązanie

Stan faktyczny:

Dobromir Z., poseł, był w drodze do swojego biura poselskiego w Warszawie. Bardzo się spieszył, ponieważ jego osobisty sekretarz zachorował, w związku z czym nikt go nie uprzedził o spotkaniu, które miało mieć miejsce w biurze. Przez swoje roztargnienie, spowodował wypadek na przedmieściach stolicy. W ciągu 16 dni, do Marszałka Sejmu wpłynął wniosek o wyrażenie zgody na pociągnięcie posła do odpowiedzialności karnej. Czy Dobromir Z. zostanie pociągnięty do odpowiedzialności? Jaki organ decyduje o kwestiach związanych z immunitetem?

Podstawa prawna:

Konstytucja RP Art. 105. 1. Poseł nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za swoją działalność wchodzącą w zakres sprawowania mandatu poselskiego ani w czasie jego trwania, ani po jego wygaśnięciu. Za taką działalność poseł odpowiada wyłącznie przed Sejmem, a w przypadku naruszenia praw osób trzecich może być pociągnięty do odpowiedzialności sądowej tylko za zgodą Sejmu. Ustawa o wykonywaniu mandatu posła i senatora Art. 6 1. Poseł lub senator nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za swoją działalność wchodzącą w zakres sprawowania mandatu ani w czasie jego trwania, ani po jego wygaśnięciu, z zastrzeżeniem art. 6a pociągnięcie do odpowiedzialności za zgodą Sejmu lub Senatu, Za taką działalność poseł lub senator odpowiada tylko przed Sejmem lub Senatem. 2. Działalność, o której mowa w ust. 1, obejmuje zgłaszanie wniosków, wystąpienia lub głosowania na posiedzeniach Sejmu, Senatu lub Zgromadzenia Narodowego oraz ich organów, na posiedzeniach klubów, kół i zespołów poselskich, senackich lub parlamentarnych, a także inną działalność związaną nieodłącznie ze sprawowaniem mandatu.

Uzasadnienie:

Wydawać by się mogło, że odpowiedzią na oba pytanie pozostanie artykuł 105 Konstytucji, który stanowi, że poseł nie może być pociągnięty do odpowiedzialności, w związku z działalnością związaną z mandatem, w czasie jego trwania i po wygaśnięciu. Istnieje jednak kwestia samej działalności związanej z mandatem, oraz co ją tak naprawdę tworzy. Informację o tym możemy uzyskać w artykule 6 ust. 2 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, wedle którego działalnością taką jest chociażby zgłaszanie wniosków, wystąpienia i głosowania, oraz, co ważne, inne czynności związane nieodłącznie ze sprawowaniem mandatu. W kazusie nie ma przedstawionego dokładnego celu spotkaniu, oraz kto na nim miał być, więc przyjąć należy, że w każdym przypadku należy indywidualnie rozpatrywać poszczególne okoliczności. Może on być pociągnięty do odpowiedzialności sądowej tylko za zgodą Sejmu.

Aby zobaczyć więcej kazusów wykup subskrypcję

Innowacyjna gospodarka Logo Rozwoj regionalny
DOTACJE NA INNOWACJE
INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ