Banner books

Pierwszy serwis udostępniający WIRTUALNEGO
ADWOKATA


Casuses icon Kazusy

Menu panel

Kazus 1 - Inne akty prawne Rozwiązanie

Stan faktyczny:

Adam G. postanowił zrobić na złość swojej byłej dziewczynie i jej nowemu chłopakowi. Długo szukał odpowiedniego sposobu. W końcu wpadł na pomysł, że wykorzysta zdjęcia, które para miała w serwisie Facebook. Zalogował się więc za pomocą swojego konta w serwisie na profil dziewczyny i jej chłopaka, po czym skopiował bezpośrednie adresy do ich śmiesznych zdjęć w tymże serwisie i przesłał do swoich znajomych. Była dziewczyna Adama dowiedziała się o tym procederze i powiedziała do niego, że zgłosi to organom ścigania, wobec rozpowszechniania jej wizerunku. Adam zaś broni się twierdzeniem, że nie umieszczał nigdzie jej zdjęć, tylko przesłał swoim kolegom bezpośrednie adresy do nich. Kto ma rację w opisywanej sytuacji?

Podstawa prawna:

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych Art. 83. Do roszczeń w przypadku rozpowszechniania wizerunku osoby na nim przedstawionej oraz rozpowszechniania korespondencji bez wymaganego zezwolenia osoby, do której została skierowana, stosuje się odpowiednio przepis art. 78 ust. 1; roszczeń tych nie można dochodzić po upływie dwudziestu lat od śmierci tych osób. Wyrok SA w Krakowie 2004 r., sygn. I Aca 564/04.

Uzasadnienie:

W kazusie mamy do czynienia z bezprawnym rozpowszechnianiem wizerunku. Motyw ten był określony w wielu orzeczeniach, czego przykładem jest wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 2004 roku, zgodnie z którym zamieszczenie na stronie portalu internetowego tzw. głębokiego linku (deep link) umożliwiającego użytkownikom tego portalu bezpośrednie (tj. z pominięciem struktury nawigacyjnej strony głównej innego portalu) otwarcie rekomendowanej witryny stanowi rozpowszechnianie wizerunku zamieszczonego na tej witrynie. Mimo, że wizerunek byłej dziewczyny Adama, oraz jej obecnego chłopaka, był już rozpowszechniony w Internecie, nie uprawnia to wcale G. do dalszego rozpowszechniania ich fotografii.

Aby zobaczyć więcej kazusów wykup subskrypcję

Innowacyjna gospodarka Logo Rozwoj regionalny
DOTACJE NA INNOWACJE
INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ