Banner riddles

Pierwszy serwis udostępniający WIRTUALNEGO
ADWOKATA


Riddles icon Zagadki

Menu panel
Udzielonych odpowiedzi:
0
Suma punktów:
0

dowód z treści sms - inne zagadnienia

Opublikowano: 24-02-2018 21:00

Jaki jest czas na zrealizowanie dowodu z treści wiadomości sms (przez jaki okres realizacja takiego dowodu jest w ogóle możliwa (z przyczyn prawnych i technicznych związanych z obowiązkami nałożonymi na operatorów telekomunikacyjnych)???

Pokaż
Udzielonych odpowiedzi:
2
Suma punktów:
1

działka rolna sprzedana bez aktu notarialnego - tylko umowa pisemna...

Opublikowano: 18-09-2015 18:56

Ha! Ja znam odpowiedź a Wy nie! Moje pytanie jest oparte o realną sytuację z życia mojej rodziny. Babcia sprzedała (ale nie aktem notarialnym) panu Kazikowi działkę rolną położoną w Karolinowie w roku 1983. Jaki jest finał tego wszystkiego. Kto jest prawowitym właścicielem (względnie jakie środki służą babci lub panu Kaziowi w związku z działką...)

Pokaż
Udzielonych odpowiedzi:
4
Suma punktów:
3

Dowód z treści wiadomości sms w sprawie rozwodowej

Opublikowano: 08-04-2015 01:02

Czy możliwym jest przeprowadzenie dowodu z bilingów (w tym treści wiadomości sms) w toku postępowania rozwodowego na okoliczności związane ze szczegółami pożycia małżonków (ewentualnie zdrady 1 z nich); jeśli tak to jakie warunki muszą być spełnione i jakie są uwarunkowania takiego dowodu w odniesieniu do tajemnicy telekomunikacyjnej; jeśli nie - jakie dalsze czynności w sprawie winien podjąć fachowy pełnomocnik w wypadku braku możliwości przeprowadzenia tego typu dowodu

Pokaż
Udzielonych odpowiedzi:
0
Suma punktów:
0

Oddalenie wniosków o sprostowanie protokołu w sprawie cywilnej

Opublikowano: 25-03-2015 09:49

Witam. Pospolita i bardzo typowa sytuacja. Sprawa cywilna, mniejsza o to czego dotyczy i kto występuje jako strona. Rozprawa nie jest rejestrowana. w formie zapisu dźwięku i wideo. W jej trakcie sędzia (rozpoznający sprawę w składzie jednoosobowym) dość wybiórczo traktuje zeznania świadka, część jego wypowiedzi nie jest protokołowana, a zgłaszane podczas zeznań uwagi i prośby strony lub pełnomocnika o wciągnięcie określonych wyrażeń i użytych słów do protokołu rozprawy zostają skwitowane przez przewodniczącego stwierdzeniem: "Służy Panu/Pani prawo do wnioskowania o sprostowanie protokołu". 1. Jakie środki może podjąć strona/pełnomocnik w wypadku tego typu sytuacji i do kogo powinny zostać skierowane oraz jakie dalsze czynności może podjąć strona/pełnomocnik gdy skierowane środki okażą się nieskuteczne? 2. Czy skutecznym może się okazać podnoszenie tego typu zarzutów w apelacji/kasacji?

Pokaż
Innowacyjna gospodarka Logo Rozwoj regionalny
DOTACJE NA INNOWACJE
INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ